Ολοκληρώθηκε η προ – καταγραφή αιτημάτων ασύλου στην ηπειρωτική Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την προ-καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω των ειδικών κέντρων προ-καταγραφής που είχαν τεθεί σε λειτουργία προσωρινά γι’ αυτό το σκοπό, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασύλου.

Όσοι δεν κατάφεραν να προ-καταγραφούν ακόμα και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου μπορούν να το κάνουν, κανονίζοντας το ραντεβού για την καταγραφή, κατά προτίμηση, μέσω Skype. Η Υπηρεσία διευκρινίζει πως, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων το επιθυμούσαν έχει πλέον προ-καταγραφεί, η πρόσβαση στο σύστημα του Skype θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Όσοι έχουν ήδη προ-καταγραφεί, θα λάβουν σύντομα ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό (SMS) με την ημερομηνία και το μέρος του επόμενου ραντεβού τους με την Υπηρεσία Ασύλου, προκειμένου να υποβάλουν το αίτημά τους, μεταξύ άλλων και για οικογενειακή επανένωση ή μετεγκατάσταση.

Η διαδικασία της προ-καταγραφής, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου από την Υπηρεσία Ασύλου και υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Μέσω αυτής της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, χορηγήθηκε η κάρτα αιτούντος άσυλο σε χιλιάδες ανθρώπους. Η κάρτα αυτή τους επιτρέπει να διαμένουν νόμιμα στη χώρα και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.

Σύντομα θα δημοσιευτούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία της προ-καταγραφής.