Σε τρεις «βαθμίδες» η εκπαίδευση προσφυγόπουλων

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα πρώτα από τα περίπου 22.000 προσφυγόπουλα στη χώρα μας θα δρασκελίσουν την είσοδο στο ελληνικό σχολείο. Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας προβλέπει τη διάκριση των παιδιών σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Ειδικότερα:

• Για τις ηλικίες 4 έως 7 θα ιδρυθούν παραρτήματα νηπιαγωγείων εντός των κέντρων φιλοξενίας,

• Τα παιδιά 7 έως 15 ετών θα ενταχθούν σε τάξεις υποδοχής των γειτονικών δημόσιων σχολείων προκειμένου να μάθουν να μιλούν τα ελληνικά,

•  Οσον αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά 14-18 ετών, θα εκπονηθεί σχέδιο ένταξής τους, εφόσον αυτά το επιθυμούν, στην τεχνική εκπαίδευση.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά θα περάσουν από τεστ από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για να κριθεί το επίπεδό τους. Στόχος είναι να λειτουργήσουν 850 δομές σε σχολεία και κέντρα φιλοξενίας στη χώρα, τα οποία θα στελεχωθούν από 800 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (T.Υ.) και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Τα μαθήματα στις ΔΥΕΠ που βρίσκονται κοντά στα κέντρα φιλοξενίας, θα γίνονται καθημερινά απογευματινές ώρες (2 μ.μ. με 6 μ.μ.) και για τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα αφορούν εντατική εκμάθηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, μαθηματικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι Τ.Υ. θα λειτουργούν στην πρωινή ζώνη μαθημάτων. Οπως εξήγησε, μιλώντας χθες στην «Κ», ο κ. Γιάννης Παντής, γ.γ. του υπ. Παιδείας και επικεφαλής του σχεδίου για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, οι Τ.Υ. είναι για προσφυγόπουλα που ζουν σε αστικά κέντρα, εκτός δομών φιλοξενίας, και άρα δεν αναμένεται μεγάλη προσέλευση. Επίσης, διεθνείς οργανισμοί και οι ΜΚΟ μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης σε ώρες που δεν θα συμπίπτουν με το ωρολόγιο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων και των τάξεων υποδοχής, αφού λάβουν σχετική πιστοποίηση από το ΙΕΠ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει σχεδιάσει πρόγραμμα μετακίνησης των παιδιών από τους καταυλισμούς στις τάξεις υποδοχής των κοντινών σχολείων. Προβλέπεται να δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου 2,8 εκατ. ευρώ (από το σύνολο των 9,5 εκατομμυρίων που απαιτούνται για τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο και στους συνοδούς). Σύμφωνα με τον κ. Παντή ειδικό κονδύλι, μέρος των 9,5 εκατ., θα δοθεί για την καθαριότητα, ενώ το υπ. Παιδείας και ο ΔΟΜ μελετούν τυχόν επέκταση της χρηματοδότησης από τον ΔΟΜ για την κάλυψη και άλλων αναγκών, όπως θέρμανση, βελτιώσεις σχολείων κ.λπ. Κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής, καθώς ο μαθητικός πληθυσμός που θα φιλοξενείται στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα θα αυξηθεί.