Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) απευθύνει έκκληση στους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ελλάδας να υιοθετήσουν επτά βασικές προτάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των προσφύγων εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα μέλη του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν μια μοναδική και σημαντική ευκαιρία να προστατεύσουν καλύτερα τους πρόσφυγες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους παγκοσμίως λόγω των συγκρούσεων, της βίας και των διώξεων αγγίζουν τον πρωτοφανή αριθμό των 68,5 εκατομμυρίων. Χιλιάδες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε καθημερινή βάση. Από το σύνολο αυτό, περίπου 25,4 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, εκ των οποίων οι περισσότεροι από τους μισούς είναι ανήλικοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων φιλοξενείται στις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι στην Ε.Ε., όπου οι αφίξεις έχουν μειωθεί στους αριθμούς πριν από το 2015.

«Σε μια εποχή που αυξάνεται η τοξικότητα με την οποία συζητείται το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη και αλλού, απαιτείται επείγουσα ανταπόκριση στις παγκόσμιες κρίσεις εκτοπισμού που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση», δήλωσε ο Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Philippe Leclerc. «Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κατευθύνει την Ε.Ε. προς μια πιο ισχυρή και δίκαιη ανταπόκριση στο ζήτημα των βίαια εκτοπισμένων ατόμων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και παγκοσμίως. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την επίδειξη αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες σε όλη την Ε.Ε., καθώς και στις χώρες που τους φιλοξενούν, όπως η Ελλάδα,» πρόσθεσε.

Η Ε.Ε. χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια τολμηρή, ευρηματική και πρακτική προσέγγιση προκειμένου να ξεπεράσει τον κατακερματισμό και να διαχειριστεί τις προσφυγικές μετακινήσεις αποτελεσματικά, με ασφάλεια και ανθρωπιά, με τρόπο που να ωφελεί τόσο τους πρόσφυγες όσο και τα κράτη που τους φιλοξενούν. Επίσης, στηρίζοντας τις χώρες εκτός Ευρώπης και αυξάνοντας τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς, η Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επικίνδυνων μετακινήσεων και την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων, στηρίζοντας την ευημερία, και όχι απλώς την επιβίωση, των προσφύγων. Εάν επιδιωχθούν και εφαρμοστούν οι επτά βασικές προτάσεις της Υ.Α. προς τους υποψηφίους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ανταπόκρισης θα ενισχυθεί σημαντικά.

Η Υ.Α. είναι πρόθυμη να συνεχίσει να στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα λειτουργικό, δίκαιο και προσβάσιμο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, με την Ε.Ε. να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επτά βασικές προτάσεις της Υ.Α. προς τους υποψηφίους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διαθέσιμες σε ειδική ιστοσελίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά

Ελληνικά

Αγγλικά


Κατεβάστε το φυλλάδιο στα ελληνικά & στα αγγλικά